04/Mayıs/2018

Callan Method vs. Direct Method

Türkiye’deki İngilizce eğitim sistemindeki en büyük sorun konuşmaya yönelik bir çalışma olmamasıdır. Bu kritik noktaya çözüm bulabilmek için Türkiye’deki İngilizce kursları yurt dışından kitaplar ve öğretmenler getirdiler. Bu sayede Callan Method ve Sandwich Method ortaya çıktı. Sandwich Method daha gramer ağırlıklı, biraz daha bizlere hitap eden, Callan Method ise daha ezbere dayalı olması bakımından bizlere daha uzak bir method’dur.

Callan Method

Callan Method İngilizce eğitim metodudur ve en büyük sıkıntısı İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenen bizler için yeteri kadar anlaşılır olmamasıdır. Öğrencinin İngilizce seviyesine göre hizmet verilmiyor, genelde sınıf eğitim için tasarlanmış bir İngilizce eğitim metotdudur.

Türkiye’deki öğrenciler ezber konusunda yeteri kadar başarılı oldukları için devamlı tekrarlamak ve öğretmenin bire bir ilgilenemediği büyük sınıf ortamlarında zaman kaybı oluyor. Cambridge preliminary seviyelerine uygun tasarlanmış bir eğitim sistemi.

Türkçedeki gibi tek anlamı olan kelimelerin ingilizcede 2-3 anlam içermekte olduğundan callan eğitimde bu konu tam anlamıyla açıklığa getirilmediği için, verilen eğitimlerde eksiklikler olabiliyor. Bazende tam zıtı olarak Türkçede 2-3 anlamlı olup, ingilizcede tek anlama gelmektedir. Callan Method veren dil okulları sınıf ortmaında ve öğretmenlerin her hangi bir katkısı olamaz şartı koyuyorlar.

Direct method eğitimi Türklere itaben yazıldığı için her konu üzerinde tek tek açıklık getirilmektedir. Örneğin; İngilizcede kullanmış olduğumuz ”When” kelimesi 3 anlam içermektedir. When kelimesini türkçe anlama çevirildiğinde tek anlam içermektedir. Fakat ingilizcede 3 ayrı konu üzerinden ilerlemektedir. Callan metodu bu konuyu sadece tek anlam üzerinden anlatmaktadır.

Callan Method Books

Direct Method

2002’den beri Türkiye’deki yetişkinler için (her metodu kullanarak) tecrübeli ve ana dili İngilizce olan eğitmenler tarafından yazılmıştır.

Bu kitapların içerisinde her konu önce sizi, tekrar ve pratik ile kullanabilir vaziyete getirip (o konu üzerinde sorulara rahatça cevap verebilmeniz) sonradan o konunun grameri ve mantığını açıklar.

Böylece ilk başta “konuşabiliyorum, ama tam olarak anlayamıyorum” dediğimiz duruma gelip, işin gramer kısmına geçtiğimizde her şekilde o kelimeler ile cümle kurabilir duruma geliyoruz.

Callan Method ve Direct Method arasındaki en büyük fark kelime anlam kategorilerindedir. Bir Türkçe kelimenin İngilizce de birden fazla anlamı olabiliyor.“Phrasal verb” konularını incelerken ezber ile pratik yaparak değil, tek tek cümle kurarak pratik yapmaktadır. Örneğin; Past Tense (geçmiş zaman) gibi ezbere yönelik ağır bir konu üzerinde günlerce zaman kaybetmek yerine konuyu sorularla zenginleştirip daha kolay anlamamızı sağlar.

Metotları ayıran en büyük nokta Callan Method ‘ders işlerken öğretmen sadece kitaba bağlı kalır ve kendinden örnekler verip daha fazla katkı sağlayamaz, soru cevap şeklinde ders ilerler. Direct Method ise özel ders için tasarlanmış (en fazla 2-3 kişiye uygun sınıf) ve öğretmen sadece kitaptaki örneklere bağlı kalmayarak kendi örnek ve egzersizleriyle derse ve öğrenciye daha fazla katkı sağlar. (comprehension / listening & writing etc.).

İngilizce konuşma ağırlıklı dil eğitimi için; sohbete yönelik, pratik ağırlıklı, özel derste uygulanabilen ve sadece bizlere yönelik tasarlanmış metod olarak Direct Method sistemini öneriyoruz.

2018-2019-2020 Direct Method Kitaplari
Biz Professionals
İngilizce Kursu ,